Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z listopad, 2009

Germáni 15. Langobardi 3. část

Obrázek
Ovládnutí Itálie Na jaře roku 568 shromáždil Alboin Langobardy, menší skupiny Gepidů, kteří nechtěli zůstat pod avarskou nadvládou a asi 20 000 saských bojovníků s jejich ženami a dětmi. Odhady celkového počtu lidí, kteří se vydali do Itálie se pohybují mezi 150-400 000. Jejich vpád bývá některými historiky považován za konec stěhování národů, i když například stěhování Slovanů pokračovalo i poté. Ze všech germánských hord, které kdy do Itálie vpadly, byla tato nejméně romanizovaná, nejbarbarštější a asi i nejsurovější. Dobývání Itálie bylo do značné míry usnadněné ničivými předchozími válkami mezi Ostrogóty a Byzancí a následnými epidemiemi, takže mnohé oblasti byly značně vylidněné a obrana oslabená. To se týkalo zejména severovýchodu, kde celá expanze začala. Mnohá města zde byla již v roce 568 obsazena prakticky bez boje. Výjimkou byla Pavie , která se tvrdě bránila tři roky. Mezitím ale pronikli Langobardi i hluboko na jih, kde byla vytvořena vévodství Spoleto a Benevento . Tak

Germáni 14. Langobardi 2. část

Obrázek
Langobardsko-gepidské války Když Wacho asi v roce 540 umíral, pověřil vládou za svého nedospělého syna Walthariho regenta Audoina . O několik let později Walthari předčasně umírá (nejspíše zavražděn) a Audoin získává trůn. Tak nastupuje nová dynastie Gausů . Podporu nového krále chtěl v pokračující válce o Itálii získat byzantský císař Justinián . Ten souhlasil s tím, že Langobardi zaberou Panonii. To se také v roce 546 stalo, čímž se ale okamžitě vyhrotily vztahy s Gepidy . Válka ale skončila v roce 552 vítězstvím Langobardů v bitvě u Asfeldu, kde na straně Gepidů bojoval i Hildigis , který se stále nevzdával nadějí na trůn. Poté byl mezi Audoinem a gepidským králem Thorismundem uzavřen mír. Oba měli podobný problém. Na gepidském dvoře pobýval Hildigis, na langobardském zase Ustrigot , syn předchozího gepidského krále Elemunda . Jednání o jejich vydání sice skončila neúspěšně, ani jeden z králů nechtěl ztratit tvář, ale brzy poté oba uchazeči o trůn náhle zemřeli. Oba králové, k

Ochutnávka vinařství Weingut Anselmann

Obrázek
19.11. se v hotelu Zlatá štika v Pardubicích uskutečnila mimořádně zajímavá ochutnávka. Prezentována byla vína německého vinařství Weingut Werner Anselmann z Edesheimu, které hospodaří na 78 hektarech vinic ve Falci. Jedná se o rodinný podnik, který řídí sourozenci Gerd, Ralf a Ruth. Nejdůležitějšími odrůdami jsou z bílých Ryzlink, Burgundské (Rulandské) šedé a Ortega, z červených Dornfelder a St. Laurent (Svatovavřinecké). Anselmannovi ale také vyrábějí vína z některých méně obvyklých odrůd jako je Siegerrebe, Huxelrebe a specialitami jsou různá novošlechtění, většinou na bázi Cabernetu Sauvignon. Jejich technologie představuje světovou špičku, jako první v Německu si například pořídili pro sledování a řízení jakosti analyzér Foss Winescan. Pro zrání využívají nerezové i barikové sudy. Jejich vína si získávají nejvyšší ocenění na vinařských soutěžích po celém světě. U jednotlivých vzorků uvedu namátkově některá z jejich ocenění. Celým večerem provázel pan Ralf Anselmann , obchodní ře

Vinařské podvůdky a jiné zajímavosti z východu

Obrázek
Podvody s vínem v Maďarsku Zdálo by se, že po velké aféře s glykolem v rakouských vínech, která způsobila dočasný úpadek renomé zdejších vín, si něco podobného žádný renomovaný výrobce ve vinařsky vyspělých zemích nedovolí. Opak je pravdou. Jeden z nejúspěšnějších o mnohokrát oceňovaných výrobců (Vinař roku 2005!) z Egeru, Béla Vincze , byl přistižen při podobném podvodu, kdy v jeho Egri Bikaver bylo povolené množství této látky překročeno dvakrát. Portvejn "neprošel" Nedávné kontroly legálně vyráběného alkoholu v Rusku prokázaly, že různé druhy velmi často neodpovídají deklarovaným parametrům co se týče extraktu, cukru, mají vady ve vůni i chuti. To se týká i ruského portského - Portvejnu. Zkouškami neprošly značky Portvejn 777 a Portvejn 72. Spotřeba vína v Polsku Docela zajímavá zpráva přichází v době, kdy jsou s prodejem vína docela problémy, z Polska. Lidé zde za víno utratili za loňský rok asi o 10 % více než předloni. Co se týče objemu, jedná se o 5 %. Nejsou to sice

Germáni 13. Langobardi 1. část

Obrázek
Nejstarší dějiny Langobardi bývají obvykle přiřazováni k polabským Germánům, někdy se ale hovoří o pravlasti ve Švédsku. Pak by mohli být počítáni i ke Germánům východním. V každém případě je ale o první zprávy umísťují na dolní Labe, kde žili jistě několik set let. Byl to poměrně malý kmen, což je v protikladu k významu, který v historii sehráli. Jejich jméno znamená Dlouhovousí. V době, kdy stále ještě obývali dolní Polabí , účastnili se markomanských válek , během nichž v roce 166 drancovali římské Noricum . Asi někdy na přelomu 4. a 5. století se začali přesouvat podél Labe směrem k jihu. Když v roce 488 zanikla říše Rugiů , využili Langobardi situace a obsadili uvolněné území, tzv. Rugiland v Rakousku. Odtud se za vlády krále Tata pokoušeli rozšiřovat dále podél Dunaje, ale brzy se dostali do konfliktu s mocnými Heruly , na nichž byli závislí. Válka skončila překvapivou porážkou Herulů a zánikem jejich říše (kol. 510 ). Herulové se rozdělili, část odtáhla ne sever, část se da

Vinařské aktuality XI 09

Obrázek
Tescovína V poslední době ve světě výrazně roste prodej vín, uváděných pod značkou některých obchodních řetězců. U nás to jsou například vína s označením Tesca, kde se začínají objevovat i jména dosti známých výrobců. Takto označená vína jsou o dost levnější, než jejich bratříčci, určení třeba do vinoték. Do budoucna se očekává další nárůst jejich prodeje. Je to jistě též jeden z důsledků krize. Lidé prostě častěji vybírají levnější vína. Přitom není pravdou, že by nutně muselo jít o vína špatná. To vyvracejí opakované úspěchy takto označených vín na soutěžích. Podle výsledků anket se jejich nákupu nebrání asi polovina kupujících, i když by se je zatím například styděli přinést na návštěvu. Další zajímavý trend, který s předchozím jistě souvisí, je to, že mnohé markety se téměř zbavují prodeje dražších vín, zejména těch zahraničních, jejichž jména většině zákazníků mnoho neříkají a raději rozšiřují nabídku těch levnějších a "srozumitelnějších". Nejnovější údaje o vinařství v

Germáni 12. Gepidové 2. část

Obrázek
Nová příležitost se Gepidům naskytla po Theodorichově smrti, když proti Ostrogótům začala válčit Byzanc . Ovládli Panonii a strategicky mimořádně významné město Sirmium . To se ale Byzanci nelíbilo a začala proti Gepidům štvát Langobardy , kteří do té doby žili na pomezí Čech, Rakouska a Moravy. Povzbuzovaní Byzancí se začali přesouvat do Panonie, kterou do roku 546 ovládli. V letech 547-552 proběhla langobardsko-gepidská válka . Ta je zajímavá i kvůli jednomu důležitému doprovodnému momentu. Gepidové během ní propouštěli přes své území velká vojska Slovanů , která procházela na byzantská území na Balkáně. Zde nejprve jenom drancovali, později, po smrti císaře Justiniána se tu začali i na trvalo usazovat, což byla událost celoevropského významu. Válka ale skončila pro Gepidy špatně. V roce 552 byl v bitvě u Asfeldu poražen jejich král Thorismund (Thurisind ). Mír pak netrval dlouho. V roce 567 se noví východní sousedé Gepidů, Avaři , kteří se krátce předtím přesunuli do Evropy z

Jaká vína chutnají v Německu

Obrázek
Nejlepší německá letní vína V Německu letos poprvé oceňovali tzv. letní vína. Přednost měla lehčí voňavá vína s menším obsahem alkoholu. Německý vinařský institut vyhlásil za vítěze Müller Thurgau 2008 kabinet z Weingut Georg Geiger & Sőhne, druhý byl Silvaner 2008 kabinet z Weingut Baldauf, obě vinařství z Franků. Na třetím místě pak byl polosuchý Riesling 2008 kabinet z Weingut Otmar Graf z Falce. Co ještě Němci rádi pijí? Magazín Stern zveřejnil výsledky zajímavé vinařské soutěže, podporované Německým vinařským institutem . Mohla se do ní přihlásit německá vinařství se suchými víny s cenou do 8 eur. Zároveň muselo být na trh dodáno nejméně 10 000 lahví soutěžního vína. Pozoruhodná byla porota. Netvořili ji experti, nýbrž čtenáři Sternu, kteří ale museli absolvovat roční vinařské školení. Proběhla dvě předkola v Stuttgartu a Berlíně a finále v Lipsku. A co tedy "normálním" Němcům chutná? Tady je osm vítězů, pět bílých a tři červená: Silvaner , QbA 2008, Palmberg , P

Novinky z vinařského východu

Obrázek
Zjednodušení exportu vína z Moldávie Již jsem psal o tom, že Moldávie má obrovské problémy s nadbytkem hroznů. V souvislosti s tím došlo ke zjednodušením procedury exportu hroznů a vína. Vinařství je ale v obrovské krizi. Objem produkce klesl ve srovnání s loňským rokem skoro o třetinu. Bohužel, podobné údaje vykazuje i moldavský průmysl jako celek. Nový trh pro E. & J. Gallo Největší světová vinařská rodinná firma E. & J. Gallo uzavřela smlouvu, na jejímž základě začne své výrobky ve velké míře dodávat na ruský trh. Slibují vynikající kvalitu za rozumné ceny. V ruském trhu vidí ohromné možnosti. Sklizeň révy v Dagestánu Odhady letošní rekordní sklizně v Dagestánu se pohybují mezi 90-100 000 tunami. Z hektaru zde v průměru sklízejí 63 q. Réva má pro zdejší ekonomiku mimořádný význam. Ve vinařských družstvech a vinařstvích je zaměstnáno velké množství obyvatelstva a také příjmy z prodeje vína a koňaku jsou pro zemi mimořádně důležité. Gruzie hledá nová odbytiště pro své víno Lo

Germáni 11. Gepidové 1. část

Obrázek
Gepidové byli významným a také mimořádně zajímavým východogermánským kmenem. Přesto dnes z obecného povědomí na rozdíl od Gótů nebo Vandalů prakticky úplně vymizeli. Byli velmi blízce příbuzní s Góty , možná se původně jednalo o část gótské národnosti, která se během přesunů ze společných sídel v Povislí opozdila a odtrhla. Jejich jméno je odvozováno z gótského slova gepanta , což je výraz značící loudaví či líní. Toto hanlivé označení se vyvozuje buď právě o něco pozdějším odchodem z Povislí nebo tím, že Gepidové na rozdíl o Gótů byli o něco ochotnější se živit zemědělstvím a byli tedy "línější" vést neustálé kořistnické války, jak to dělali Gótové. V polovině 3. století se pod vedením krále Fastidy přesunuli na jih za Vislu . Přitom porazili a zatlačili Burgundy . V 60. letech 3. století útočí na římskou Dacii. Roku 269 byli společně s Góty poraženi císařem Claudiem II. u Niše . Asi brzy poté svedli Gepidové neúspěšný boj o Dacii s Góty. V 70. letech se pak usazují v

Vína ze Slovinska, Francie a Rumunska

Obrázek
V poslední době jsem doma koštoval několik pěkných zahraničních vín. Zajímavá byla vcelku i původem, kde vedle celkem tradiční Francie bylo i Slovinsko a Rumunsko, jejichž vína přece jen u nás úplně nejběžnější nejsou. Takhle se mi jevila: Sivi Pinot 2006 Kvalitetno vino - Jeruzalem Ormož , Ljutomersko-ormoško vinogorje (vinařská oblast), Slovinsko. Sivi Pinot je slovinský název pro Rulandské šedé, družstvo Jeruzalem Ormož je nejvyhlášenějším vinařstvím oblasti, která patří k producentům nejlepších bílých vín v Evropě. Černá láhev uzavřená plastovou zátkou. Etiketa celkem jednoduchá, ale vkusná, zadní etiketa obsahuje podrobné údaje, zaujme hlavně neomezená trvanlivost! Obsah alkoholu 12,5 %, sytá zlatožlutá barva, střední viskozita. Příjemná vůně střední intenzity - med a ananas. Bohatá a plná chuť, dochuť delší. Celkově velmi pěkné víno, kterému těžko něco vytknout. Dávám 8,5 bodu z deseti možných. Chateau Malijay, Cuvée de la Tour 2005 Reserve du Chateau , Appellation Cotes du Rhone