Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2009

Germáni 10. Východní Germáni. Burgundi a Taifalové

Obrázek
Burgundi Tento kmen pocházel možná z ostrova Bornholm. Zpočátku tvořili asi nějaký větší celek s Vandaly.Ve 2. století n. žili někde mezi Vislou a Odrou, ve 3. století zřejmě v Lužici. Směr jejich posunů byl tedy od počátku v porovnání s ostatními východogermánskými kmeny trochu netypický a to pokračovalo i nadále. První spolehlivá zpráva o nich je z roku 278 n.l. , kdy bylo velké uskupení Vandalů a Burgundů , vedené vůdcem Igilem , poraženo na řece Lechu poblíž Augšpurku římským císařem Probem. Poté se přesunuli do Pomohaní. 286 se pak společně s Alamany pokoušeli prolomit rýnský limit . Vztahy s Alamany se ale postupně zhoršovaly a ve 4. století vystupovali spíše jako jejich nepřátelé a spojenci Římanů. Situace se ale změnila, když byly v na počátku 5. století výrazně oslabeny římské posádky na limitu. Na Silvestra roku 406 toho využila řada kmenů, mezi nimi i Burgundi a limit prolomili. Na rozdíl od ostatních kmenů ale Burgundi nepokračovali v postupu dále do nitra Galie, ale do

Vinařské drobnosti

Obrázek
Trošku dražší víno V aukci Sotheby´s v Hong Kongu se prodala unikátní šestilitrová láhev Chateau Petrus 1982 za 94 000 dolarů. Po tvrdém boji ji získal zájemce z Číny. Je vidět, že v této zemi je už dostatek boháčů, schopných vydávat za své záliby i astronomické částky. Dnes už pouze USA mají více milionářů. Celkově se na zmíněné aukci prodaly lahve za 7,9 milionu dolarů. Oblékni si láhev Vinařství Some Young Punks nabízí víno v neobvyklou etiketou. Je na něm dívka, oblečená pouze do spodního prádla, přičemž k láhvi je přiložena sada samolepek s oblečením. Zákázník si pak sám vybere, jak dívku obleče. Úroda v Bordeaux Podle údajů Asociace vinařů Bordeaux byly klimatické podmínky v letošním roce velmi příznivé a napomohly k harmonickému zrání hroznů. Předběžné zprávy o sebraných hroznech hovoří o jejich ideálním stavu. Eko-láhev Firma Cameron Hughes Wine dala na trh sérii vín Lot 150 Meritage v eko-lahvích. Ty se sice na první pohled od normálních nijak neliší, jsou však lehčí a na jeji

Ochutnávka vinařství Tanzberg Mikulov

Obrázek
15.10. se v krásném prostředí pardubického hotelu Zlatá štika konala další, ale bohužel zřejmě poslední ze série ochutnávek našich předních vinařství. Tentokrát jsme se mohli blíže seznámit s víny z Tanzbergu Mikulov . A byl u toho i zakladatel vinařství pan Vladimír Železný . O vínech, historii Tanzbergu i plánech do budoucna hovořil zasvěceně a zajímavě. Vinařství sice není obzvlášť staré, ale již si stačilo získat dobré jméno. V budoucnu prý budou produkovat i košer vína. Některé výroky docela pobavily: "Nemám rád rulandské šedé. Je to jako když lížu rezavé koleje." Jiné přinášely určitá obecná moudra: "Většina vín je otevřena dříve, než by měla. Většina vín je vypita po otevření dříve, než by měla". No a jeden mě opravdu překvapil: "Posledních pět až šest let vyrábějí vinaři na Moravě dramaticky lepší červená vína než bílá." To by určitě stálo za diskusi, mě se to ale nezdá. No a teď k vínům. Samozřejmě jsem byl dost zvědavý na srovnání s poslední ochu

Germáni 9. Východní Germáni. Rugiové a Skirové

Obrázek
Rugiové Rugiové byli východogermánským kmenem, který zřejmě pocházel z jižního Norska. Na počátku našeho letopočtu žili na baltském pobřeží mezi Odrou a Vislou. Jejich jméno, které snad označuje lidi živící se žitem, by mohlo též souviset s názvem přilehlého ostrova na Baltu - Rujána (Rügen). V době stěhování národů byli podrobeni Huny a podíleli se na známém Attilově tažení do Galie v roce 451 . Po Attilově smrti povstali, spojili se proti Hunům s dalšími kmeny a společně je porazili v roce 454 u Nedao . Poté se usadili v severovýchodním Rakousku na soutoku Dunaje a Moravy (tzv. Rugiland ). Jejich sídla zasahovala na jižní Moravu a do jižních Čech. Pod vedením krále Flaccithea (453-482) podnikali časté kořistnické nájezdy na římské území jižně od Dunaje. Vedle toho se živili chovem dobytka a primitivním zemědělstvím. V roce 476 podpořili Odoakera při jeho tažení do Itálie. Vrchol jejich moci spadá do vlády Felethea , za nějž se jejich vliv rozšířil daleko na jih. Byzanc, která se

Vinařský (Divoký) východ

Obrázek
Grand Collections 2009 I v Moskvě se začínají pořádat mezinárodní vinařské soutěže. Na prvním ročníku soutěže vín a alkoholických nápojů Grand Collections 2009 byla hodnocena vína a další alkoholické nápoje z Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Itálie a Německa. Profesionální degustátoři vybírali nejlepší výrobky ve čtyřech cenových relacích: masový trh, Standart, Premium a De luxe.V pro nás asi málo zajímavé první skupině uspěla hlavně ukrajinská vína firmy Koblevo. Ve druhé skupině to bylo třeba Sovětskoje šampanskoje Ambassador a Kagor Ambassador z běloruského Minska nebo kolekce ruských ovocných vín s plody jahod či broskví Fudzi . Ve třetí kategorii získalo zlatou medaili ukrajinské bílé známkové víno Sevastopol ročníku 1994 ze závodu Inkerman a v nejvyšší šumivé víno Fürst von Metternich dry od firmy Henkell . Bída moldavských vinic Více než 100 000 tun hroznů z moldavských vinic nebude letos realizováno. Právě o tolik bude úroda letos větší než loni. Cukernatost je vysoká, dokonce

Germáni 8. Východní Germáni. Herulové

Obrázek
Východogermánské kmeny Východní Germáni dnes prakticky nemají přímé potomky, přesto patří alespoň jejich významnější kmeny mezi ty, které patří do obecného povědomí. Mám na mysli Góty, Vandaly či Burgundy , o nichž se běžně učí na školách. Oni ale i další východní Germáni sehráli zásadní roli v období stěhování národů, tuto bouřlivou epochu však většina z nich nepřežila. Vedle těchto věhlasných kmenů bych chtěl trochu přiblížit i některé trochu méně známé, které ale ve svou dobu dějiny také značně ovlivňovaly. Původ východních Germánů je kladen do Skandinávie, odkud se někdy kolem přelomu letopočtu přesídlili nejprve na území dnešního Polska. Zde se nějaký čas zdrželi, ale počínaje 2. stoletím našeho letopočtu se začali stěhovat dál na jih. Většinou to bylo jihovýchodním směrem, mnohé z nich dorazily až do oblasti severního Černomoří. Jejich nájezdy brzy pocítili i Římané. Později se právě tyto kmeny se staly jako první obětí hunské expanze a jejich ústup před Huny nastartoval stěhová

Degustace moravských vín na olomoucké Floře

Obrázek
Flora Olomouc je moc pěkná akce, už jsem na ní byl vícekrát, ale tentokrát měl výlet trochu jiný cíl. Už dlouhou dobu si přes internet píšu o víně s kamarádem Jardou, kterého si v této oblasti dost vážím. Zatím jsme se ale nikdy neviděli. Proto jsme se domluvili, že se tentokrát v Olomouci sejdeme a jak jinak než u vína. Každý den tam totiž probíhala v rámci Dnů moravských vín řízená degustace. V sobotu 3.10. se týkala Mikulovské podoblasti. Vedl ji zástupce Vinných sklepů Valtice pan Ing. Jiří Uřičář. Ochutnali jsme osm vzorků ze tří vinařství: Vinné sklepy Valtice, Moravčíkova vína z Horních Věstonic a Galant z Mikulova. Chlapci, kteří nalévali, s vínem nešetřili a přitom nebylo kam odlévat. Než se Jardovi podařilo vyprosit si něco na odlévání, museli jsme "obětavě" všechno vypít, což snad na úvod nebylo ani dobře. V hodnocení jsme se téměř shodli, rozdíly byly nepodstatné. Oběma nám nejlépe sedla dvě vína z Galantu, Jardovi více Ryzlink vlašský 2007 pozdní sběr , vinařská

Královna vín z Německa

Obrázek
Už po 61. se v Německu volila Královna vína. Jako u nás jednotlivé kraje vysílají své reprezentantky na soutěž miss, posílá dvanáct vinařských oblastí z Německa své zástupkyně. Obvykle jsou to děvčata, která mají skutečně s vínem mnoho společného. Pocházejí z vinařských rodin, pracují ve vinařstvích apod. Všechny musí prokázat solidní znalosti o révě, jejím řezu, chorobách, vinných etiketách, uzávěrech, vinařském marketingu atd. Výběr se pak zúží na šest finalistek. Soutěž má velkou sledovanost. Vítězku pak korunuje loňská královna. Letos zvítězila ve finále v Heilbronnu Sonja Christová. Je jí 25 let a zastupovala Rheinland-Pfalz. Za ní skončily dvě princezny, zástupkyně Würtemberska a Bádenska. Nová královna bude po celý příští rok v asi 250 akcích reprezentovat německé vinařství doma i v cizině.

Dějiny Japonska v období feudalismu 2. část

Obrázek
Koncem 13. století bylo Japonsko vážně ohroženo dvěma útoky Mongolů . Jejich vládce Kublajchán vyslal v roce 1274 loďstvo se 150 000 vojáky, kteří sice nejprve dobyli ostrov Cušima, pak ale jejich lodě zničila bouře. Další útok následoval v roce 1281 ale i tentokrát bylo loďstvo zničeno tajfunem kamikaze . V roce 1333 byli svrženi regenti, následovaly tři roky vnitřních bojů, které skončily nastolením šógunátu rodu Ašikaga . Šóguni sídlili v Kjótu ve čtvrti Muromači (období Muromači - 1336-1573). První fáze tohoto období byla ve znamení rozdělení země na dvě části, protože došlo k bojům o trůn mezi dvěma větvemi císařského rodu. To skončilo až v roce 1392 , kdy zvítězila severní větev, sídlící v Kjótu a podporovaná šóguny. Další éra vnitřních válek nastoupila od roku 1467 a trvala až do konce období Muromači. Byla to doba válčících provincií, kdy byla ochromena moc šógunátu a proti sobě bojují představitelé jednotlivých knížecích rodů. V roce 1542 se u japonských břehů objevili