Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2010

Regent,Teroldego, Faberrebe a další zářijové zajímavosti

Obrázek
            Zářijové domácí koštování bylo docela pestré jak z hlediska původu vín, tak zejména co se týče odrůd. Málo obvyklé odrůdy minimálně vzbuzovaly zvědavost. A do jaké míry se splnilo očekávání? Regent 2007 Qualitätwein, Barrique, Feinherb - Michal Schneider, Pfalz, SRN. Regent je mezidruhový hybrid, vytvořený z odrůd Diana a Chambourcin a vyšlechtěný v Německu v roce 1967. Kromě Německa začíná objevovat u nás i v dalších severněji položených zemích. Označení Feinherb se používá v Německu pro jemná aromatická sladší vína. Láhev jsem dostal darem od kamaráda, odrůdu jsem pil poprvé, takže jsem byl dost zvědavý. Zelená bordo láhev byla uzavřena plastovou zátkou. Obsah alkoholu 11,5 %, vysoká viskozita. Vůně střední intenzita, dosti zvláštní. Vedle celkem očekávatelných tónů ovoce a dřeva zde bylo ještě něco nezvyklého, ostrého, někde na pomezí ovoce a zeleniny. V těle dosti plné. Ani chuť nebyla úplně obvyklá. Převažovalo drobné ovoce, hlavně ostružiny, prakticky chyběly tříslov

Starověká Sýrie 5. Rozkvět a úpadek fénických přístavů

Obrázek
                  Převratné změny a zmatky zřejmě kupodivu neublížily fénickým přístavům, které na počátku 1. tisíciletí př. n. l. zažívaly nebývalý rozkvět. Umožnil to rozvoj námořní dopravy. Byli to právě Féničané , kteří sestrojil první lodě, schopné i vzdálených zámořských plaveb. Vytvořili také specializované obchodní a válečné lodě. Jejich loďstvo brázdilo nejen celé Středozemní moře, byli to Féničané, kteří jako první, dávno před Evropany obepluli Afriku. Semitští Féničané byli také velmi obratnými řemeslníky, rozvinutá byla například výroba barevných látek. Jejich jméno pochází z řeckého foinos (červený). Prosluli totiž výrobou purpuru z mořských plžů. A ještě jeden jejich objev je nutno připomenout, protože patří v historii lidstva k těm nejvýznamnějším. Vymysleli hláskové písmo , které bylo nesrovnatelně jednodušší než třeba egyptské hieroglyfy nebo mezopotámský klínopis. V upravené podobě ho později převzali Řekové, jejichž písmo se potom prostřednictvím Etrusků dostalo k Ří

Vinařské aktuality - září 2010

Obrázek
Počátek sklizně v Champagne             13.9. byla v Champagne oficiálně zahájena sklizeň hroznů. Na pomoc místním vinařům přijelo jako obvykle velké množství sezónních pracovníků. Pro letošní rok povolila místní vinařská komise určité zvýšení množství sklizených hroznů z hektaru. Je to 10,5 tun z hektaru oproti loňským 9,7 t. Protože skutečná průměrná úroda se pohybuje kolem 14 tun, je možné pečlivě vybírat ty nejlepší hrozny.             Co se týče očekávané kvality, tu sice asi mírně snížilo nepříznivé počasí v srpnu, ale i tak se čeká slibný vysoce kvalitní ročník. Francouzský dub kazí víno?             Korková vada, známý postrach vinařů, nemusí mít původ v korku, ale v sudu! To je výsledek výzkumu některých francouzských laboratoří, např. Laboratoire Excell. Bylo zjištěno, že ve dřevě z něhož se sudy vyrábějí, jsou stopy trichloranisolu (TCA), odpovědného za tuto vadu. Nepovedlo se ale zjistit, jak se do sudů dostal. Předpokládá se, že k tomu mohlo dojít při sušení dřeva. Asociac

Gruzínské vinařství dnes

Obrázek
Gruzínský útok na americký trh             Na rok 2011 plánují gruzínští vinaři velký útok na americký trh. Na přípravě se podílí gruzínská vláda ve spolupráci s exportéry. Jejich cílem je export asi 10 milionů lahví ročně. Potíže gruzínských vinařů             Některé gruzínské vinařské podniky odmítají nakupovat hrozny, protože se jim ještě nepovedlo realizovat víno z loňského ročníku. Jako další důvod uvádějí, že letos nejsou hrozny příliš kvalitní a nedá se z nich udělat dobré víno. Některé podniky nekupují nic, jiné jen malou část úrody. Vláda tlačí na tyto firmy, aby s vinaři uzavřeli dlouhodobé smlouvy a dali jim určité zálohy, aby mohli nakoupit potřebné chemické prostředky. EU a gruzínské "apelace"             Evropská unie souhlasila s podpisem dohody o ochraně gruzínských označení geografického původu vín. Názvy jako Chvančkara nebo Saperavi tak budou zákonem chráněny. Je to první smlouva podobného druhu s nějakou zemí mimo Evropskou unii. Smlouva by mohla pomoci

Starověká Sýrie 4. Filištíni a Židé

Obrázek
          Rozdělení Sýrie mezi Egypťany a Chetity vydrželo do konce 13. stol. př. n. l., pak přišel další, tentokrát zásadní, zlom. Kolem roku 1200 př. n. l . zasáhla východní část Středomoří vlna stěhování "mořských národů" (o tom podrobněji viz ). Způsobila totální změnu situace. Asi v roce 1190 př. n. l . byla zničena říše Chetitů a 1185 Ugarit . Některé z "mořských národů" poté došly až do Egypta, který pak na dlouhá desetiletí zaměstnali krvavými válkami, jež ho značně oslabily a prakticky vyřadily z velmocenské politiky. V syrskopalestinské oblasti se usazuje nové obyvatelstvo. K "mořským národům" patřili původně Pelištejci , známější jako Filištíni . Ti se usadili na jihu při pobřeží a tato oblast po nich dostala nové jméno - Palestina . K jejich významným centrům patřila třeba Gaza nebo Askalon . Přinesli s sebou vyspělé železářství. Velkou část Palestiny ale obsadily také semitské hebrejské kmeny - Židé . O něco později, na přelomu tisíciletí,

Vínomarket – září 2010

Obrázek
           V poslední době se zase vyrojily obsáhlejší nabídky vín z různých super- a hypermarketů. Pochopitelně jsem si v nich zalistoval a po nějakém čase se zde zase zamyslel nad tím, co nabízejí. Do ruky se mi dostaly nabídky Intersparu, Globusu a Makra. Jednoznačně nejobsáhlejší katalog nabízí Makro , má 60 stran. Vína jsou přehledně rozdělena podle zemí a odrůd, u nichž je přiložena i charakteristika vín, vyrobených z dané odrůdy. U jednotlivých vín pak je kromě vlastního popisu ještě doporučená teplota podávání, možnosti archivace a vhodná kombinace s jídlem. To vše je poměrně pěkné a přehledné, ceny mě ale už tolik neoslovily. Je zde vždy tučně uvedena ta bez DPH a pod tím drobnější s DPH. Zatímco první je obvykle srovnatelná s tou, za kterou stejná nebo srovnatelná vína nabízí třeba Globus, ta druhá je samozřejmě o dost vyšší a pro toho, kdo si DPH odečíst nemůže, příliš atraktivní není. Ponechám tedy podrobnější nabídku Makra stranou (i když by se tam určitě pěkná vína našla)

Starověká Sýrie 3. Bitva u Kadeše

Obrázek
Egyptští faraoni 19. dynastie, označovaní jako Ramessovci se snažili situaci v Sýrii zvrátit. Zejména nejslavnější z nich , Ramesse II. Zanechal po sobě mnoho oslavných nápisů a reliefů, kde se nechal zvěčnit jako velký dobyvatel a vítěz nad Chetity. Realita byla ale dost jiná. Faktem je, že se s nimi utkal v jedné z největších bitev, jaká se mezi staroorientálními mocnostmi odehrála. Bylo to v roce 1285 př. n. l. poblíž řeky Orontes u Kadeše , mohutné pevnosti na jižní hranici chetitského panství v Sýrii. Ramesse se na bitvu důkladně připravil, posílil egyptské posádky v jižní Sýrii a shromáždil jednu z nejmohutnějších armád, jakou kdy Egypt poslal mimo své hranice - 20 000 mužů. Rozdělil ji do čtyř sborů, nazvaných podle nejvýznamnějších bohů - Amona, Ré, Ptaha a Sutecha . Ty pochodovaly na sever za sebou s rozestupem několika kilometrů. Sám faraon velel prvnímu sboru. Ani jeho soupeř, chetitský velkokrál Muvatalliš nezahálel. Jeho armáda byla zřejmě ještě početnější (odhady mez

Pardubický festival vína 2010. Reportáž z výstavy na zámku

Obrázek
                    Tak nám zase proběhla jedna moc pěkná akce, která na dva dny (27.-28.8. 2010) dělá z Pardubic vinařské město. Mám pocit, že tento ročník patřil svým rozsahem k těm největším. Vystavovatelů bylo tentokrát 64, to už je velmi slušné číslo. Každý nabízel vína jednoho nebo více vinařství. Převahu měla pochopitelně domácí, ale velmi slušné expozice tu měla vína rakouská a slovenská, vedle toho tu byla i francouzská, italská, německá, portugalská, australská, argentinská, rumunská a moldavská. Nebyl problém, co vybrat, spíše ten opačný - co vypustit. Alespoň já jsem k tomu částečně takto přistoupil a vypustil třeba některá solidní vinařství, která mám ale lépe zmapovaná. Obráceně jsem ale předem vybral pro průzkum některá rakouská vinařství, která v tomto roce v soutěži na počátku srpna dopadla velmi dobře v bílých i červených vínech. Vzhledem k tomu, že slovenská vína též nemám moc nakoštovaná, byla i návštěva slovenských stánků skoro povinná.             A teď již konkré

Starověká Sýrie. 2. Boje mezi Mitanni, Egyptem a Chetity

Obrázek
                     Po přechodném úpadku na přelomu 3. a 2. tisíciletí přišel v  18. století př. n. l. opět velký rozvoj celé oblasti. Kvetoucím obchodním městem byl Ugarit , mohutná pevnost s rozsáhlým palácem a chrámem, pravoúhlými ulicemi a domy vybavenými koupelnami, záchody a kanalizací, významné centrum mezinárodního obchodu. Dalšími středisky obchodu se zámořím byly přístavy Byblos, Tyros a Sidon . Pokusem o vytvoření většího celku byl stát Jamchad na severu, jehož centrem bylo Aleppo . Není úplně jasné, jaké vztahy k tomu státu měli Hyksósové , pastevci semitsko-churritského původu, kteří z této oblasti vyšli a na jistou dobu ovládli Egypt. Ve druhé polovině 17. stol. př. n. l. překážel Jamchad expansivní politice nově se utvářející velmoci, říši Chetitů . Chetité Aleppo dobyli a vyplenili. I když pak Sýrii opustili, Jamchad se již neobnovil. Další velmocí, která na jistou dobu ovládla velkou část Sýrie, byla Mitanni . Ta se ale o nadvládu nad touto oblastí brzy střetla s E