Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z září, 2017

Anglosaská království. 1. Počátky anglosaské Anglie

Obrázek
Když na počátku 5. století n. l. vyklidily římské legie Británii, začalo pro tuto oblast jakési období temna, ze kterého máme poměrně málo ověřených informací. Z legend vystupují různé postavy, jako je král Artuš , které je jen obtížné nějak zařadit. Soustředím se jen na fakta, která lze považovat za jistá nebo pravděpodobná. Anglii obývaly keltské kmeny, které byly méně romanizované, než jejich příbuzní v Galii. Přijaly sice křesťanství, mluvily ale nadále keltským jazykem. Sami sebe nazývali Cymri . Odchodu Římanů využily barbarské kmeny Piktů , které ze Skotska útočily do Anglie. Proti nim si pozval na pomoc král Vortigern germánské válečníky, vedené Hengistem , kteří sem přišli snad ve 40. letech 5. století. Vortigern jim přidělil půdu a vzal si za manželku Hengistovu dceru Rowenu . Hengist ho ale na jedné hostině zavraždil. Poté, někdy kolem roku 450 začala masová invaze germánských kmenů do Anglie. Jednalo se o Juty , pocházející z Jutského poloostrova, kteří se usadili hlavně