Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2017

Anglosaská království. 2. Anglosaská společnost a stručné dějiny Kentu

Obrázek
Půda zůstávala u Anglosasů dlouho ve společném majetku rodů, rod zastupoval jedince před státem. Důležitou roli si uchovával kmen (Sippe). Králové byli dlouho spíše vojenskými náčelníky, na spolurozhodování se podíleli kmenoví velmožové prostřednictvím rady. V té zasedali witanové (moudří). Witangemot (shromáždění witanů) nahrazoval dřívější shromáždění všech bojovníků kmene. Byli zde členové vládnoucí dynastie, zástupci vysoké šlechty, dvorští úředníci, biskupové a náčelníci správních okrsků. Scházel se několikrát do roka, zpravidla o významných křesťanských svátcích. Evropskou zvláštností je, že státní listiny nebyly psány latinsky, ale anglosasky. Nejvyšším vládce Anglosasů byl král označovaný jako bretwalda ( bretanwealda, snad vládce Británie) . V anglosaských kronikách jsou tak označováni tito panovníci, ovládající rozsáhlejší celky než bylo jen jedno z království doby heptarchie: Ælle ze Sussexu (asi 477-asi 514) Caewlin z Wessexu (560?-asi 591) Æthelbert z Kentu (591-616) Rea

Chrudimské Svatováclavské fórum vín

Obrázek
27.9.2017 se v krásném sále chrudimského muzea konal druhý ročních Chrudimského Svatováclavského fóra vín. Hlavnímu organizátorovi akce panu Oldřichu Bujnochovi se podařilo zajistit výběr vín z našich nejlepších vinařství. Celkem jich bylo skoro 300 a posuzovalo je osm komisí, ve kterých zasedly vedle zkušených odborníků i některé známé osobnosti uměleckého světa. Předsedou byl pan profesor Fedor Malík. V komisi suchých bílých vín, kde jsem byl i já, jsme degustovali 35 vzorků a nenarazili jsme na žádnou vadu, ba ani na podprůměrný vzorek, tudíž byla celá degustace velmi příjemnou záležitostí. Byl jsem už i na prvním ročníku, který byl také velmi zdařilý, podle letošního průběhu i slov pana Bujnocha se ale zdá, že akce má jasnou tendenci se i do budoucna dále rozvíjet a zlepšovat. No a co se tedy jednotlivým komisím líbilo nejvíce? V bílých suchých vínech to byl Ryzlink vlašský 2015 PS z Rodinného vinařství Jedlička a Ryzlink rýnský 2015 VzH z Nového vinařství. Z bílých polosuchých a p