Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červenec, 2016

Mandžuové 5. Vrchol moci Čching a uzavření Číny v 50. letech 18. století

Obrázek
V této době vládl Číně císař Čchien-lung (1735-1796) . Velkým problémem na počátku jeho vlády bylo oslabení jádra armády. Velká část prostých mandžuských vojáků a nižších důstojníků totiž výrazně zchudla, mnozí byli zadlužení, o svou půdu přišli nebo se o ni nestarali. Císař proto předal velení praporů novou půdu, z jejíchž výnosů měli být chudí vojáci vydržováni. Dále vytvořil nové vesnice, v nichž usadil rodiny mandžuských vojáků, kterým také přidělil další půdu. Dalším problémem byla povstání národnostních menšin, z nichž velmi silné bylo na jihu země, kde žije menšina Miao . Trvalo dlouho, povstalcům se dařilo porážet i velké armády, vyslané proti nim, nakonec bylo utopeno v krvi. Podobná situace byla i na západě při boji proti tibetské menšině Tubo . V 50. letech 18. století přikročil císař k velké expanzi proti zemím západě, kde sice měla Čína určitý vliv, ale zároveň si tyto oblasti udržovaly určitou autonomii. Nejprve byl podroben Tibet, kde propuklo proti Mandžuům povstání, vy

Z příprav na bitvu u Hradce Králové

Obrázek

Mandžuové 4. Říše Čching v 1. polovině 18. století.

Obrázek
Na počátku 18. století pokračuje císař Kchang-si v ekonomických reformách zaměřených na zlepšení situace na venkově. Byl vytvořen nový systém daní, který zlepšoval situaci nejnižších venkovských vrstev, zejména těch, kteří se zabývali nezemědělskou činností - různými řemesly, drobným obchodem apod. Snažil se také omezit nenávist Číňanů k Mandžuům tím, že zakázal, aby mohli svévolně zabírat domácímu obyvatelstvu půdu a další majetek. Ve větší míře byli Číňani přijímáni do státní administrativy, zároveň ale určité kvóty pro obsazování úřednických postů zamezovaly nadměrnému soustředění moci v rukou některých čínských rodů. Toto období je i ve znamení rozkvětu kultury. Vznikají různé encyklopedie, slovníky, různá literární díla. Mnoho vzdělanců a umělců získává dobře placená místa. Byla vydávána i různá díla, zachycující historii a kulturní dědictví Číny, přitom ale docházelo k cílenému zkreslování minulosti v zájmu vládnoucí dynastie, vládla tuhá cenzura. V ideologii je prosazováno neok