Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z únor, 2021

Teleskové. 3. Jejich další říše a obyčeje

Obrázek
  Po rozdělení Turkutského kaganátu si začali počátkem 7. století vytvářet vlastní říše, například Kibi v Džúngarsku nebo silnou říši Sejanto , o které jsem již podrobněji psal. Teleskové se spolu s Číňany podíleli i na likvidaci turkutských kaganát a nakonec se sjednotili v mocném kaganátu Ujgurů , též Choj-chu. Ten byl jakousi konfederací kmenů, kde klíčovou roli měli Tokuz-Oguzové (9 rodů). Vedoucím byl Jaglakar (Jologe, vlastní kaganský rod). Do svazu byly inkorporovány dva kmeny, které k Teleskům nepatřily: Basmalové a východní větev Karluků. Dále pak několik dalších teleských kmenů: Pugu, Chun, Bajirku, Tongra, Kibi a Sygje. Zdá se, že některé, zejména vzdálenější teleské kmeny, jako například Kurikanové, byli v dosti volném vztahu ke kaganátu a měly minimálně nějakou autonomii. Po zničení Ujgurského kaganátu Jenisejskými Kyrgyzy bylo nejvýznamnější nástupnickou ujgurskou říší idikutství v Západním kraji. Vzniklo kolem poloviny 9. století a existovalo do roku 1028, kdy ho zn

Teleskové. 2. Říše Gao-gjuj a začlenění do Turkutského kaganátu

Obrázek
  Když koncem 5. století chystali Žuan-žuani další válku proti Číně, odmítli se na ní Teleskové podílet a raději odkočovali do Džúngarska, kde zničili menší hunskou říši Jüeban. Bylo jich mnoho, podle čínských zdrojů sto tisíc povozů. Jejich vůdce Afučžilo (480-516) porazil kagana, který se ho pokusil pronásledovat a poslal roku 490 poselstvo do Číny, kde požadoval, aby ho uznali za samostatného vládce, což se mu podařilo. Vytvořil říši Gao-gjuj. Nová říše se vnitřně dělila na dvě části. Severní ovládal přímo Afučžilo, označovaný jako Veliký syn Nebes, jižní jeho bratranec Cjunki. Na toho ale brzo zaútočili z jihu Hethalité, zabili ho a zajali jeho syna Mivotu. To vedlo k převratu i na severu, kde byl v roce 496 Afučžilo svržen a zabit Balianem. I ten byl ale vzápětí zabit Hefthality. Mivotu byl jimi dosazen jako vazalský vládce. Podařilo se mu získat si uznání od Číny. Porazil a zabil roku 508 kagana Žuan-žuanů Futu, jeho skalp poslal jako dar do Číny, ale pak ho v roce 516 napadl syn

Teleskové. 1. Úvod a nejstarší historie

Obrázek
  O Telescích jsem se již zmiňoval v mnoha článcích, zatím většinou v rámci vyprávění o nějaké jiné říši. Obvykle ale hráli „uvnitř“ tak důležitou roli, že si samostatné vyprávění určitě zaslouží. Doposud jsem se podrobně věnoval jen jejich vlastním nejvýznamnějším říším: Ujgurskému kaganátu a Sejanto.   Pokusím se teď podat poněkud souvislejší výklad o jejich počátcích, ale i o dalších osudech jednotlivých kmenů. Teleskové představovali ve starověku a raném středověku velmi významnou skupinu kočovných turkických kmenů. Bývali důležitou součástí některých říší, jak např. Žuan-žuanů nebo Turkutů, sami vytvořili zejména mocný kaganát Ujgurů . Jejich potomky, byť obvykle smíšenými s jinými skupinami bylo a je mnoho kmenů, známých od středověku po současnost. Potomky jsou i některé velmi malé národy Ruska, jak např. Telengité či Teleutové. Předky Telesků můžeme hledat v „barbarských“ kmenech, které původně obývaly severní oblasti dnešní Číny. Předpokládáme o nich, že byli asi součástí ří