Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z červen, 2009

Terakotová armáda 2

Obrázek
Předchozí část Postavy bojovníků jsou v nadživotní velikosti, 180-200 cm vysoké. Mnohé z nich jsou ale rozbité. K tomu došlo již velmi dávno, brzy po dokončení komplexu. První císař sice pro vytvoření jednotného státu v Číně udělal skutečně mnoho, zároveň ale vládl velmi krutě. Stále hledal elixír nesmrtelnosti a po jednom takovém lektvaru náhle zemřel. Jeho syn a nástupce byl velmi neschopný, proto okamžitě propukla řada povstání. Jedna z povstaleckých armád pronikla i do podzemních komor s terakotovou armádou. Některé sochy povstalci rozbili, vzali si jejich funkční zbraně, ale hlavně zapálili dřevěné opěrné konstrukce komor. Následné zřícení stropů poté mnoho soch zničilo. Zbraně, které se zachovaly, jsou stále ostré a lesklé. Byly pokryty vrstvou chromové směsi, která je chránila před zrezivěním. Je to další příklad řemeslného mistrovství a vyspělosti, ale též důkaz vojenské síly říše Čchin. Právě takové zbraně jí dávaly převahu nad sousedy. (Bude pokračovat.) Seznam fotografií: 1.

Kypčakové – Polovci – Kumáni 1

Obrázek
1. Původ, šíření, vnitřní struktura říše Z těchto tří jmen je trochu známější jen to poslední, nicméně jedná se vlastně o synonyma. Kypčakové vstupují do dějin v polovině 8. století jako součást kaganátu Kimaků . Jejich předchozí dějiny nejsou úplně jasně, ale pravděpodobně lze jejich původ hledat v říši Sejanto . Její obyvatelé označovali sami sebe jako Sirové . V polovině 7. století utrpěli katastrofální porážku od Ujgurů a byli značně zdecimováni. Brzy poté se objevují Kypčakové. Jejich jméno se dá přeložit jako smolaři, nicotní, neblazí či nešťastní. Velmi zvláštní jméno pro silný národ. Ve skutečnosti se jednalo o jakési krycí jméno. U tureckých kmenů existoval podivný zvyk. Pokud někdo přežil nějakou vážnou chorobu nebo smrtelné nebezpečí, dostal nové jméno, obvykle s nějakým záporným významem. Šlo o to, zmást nadpřirozené síly, které na něho předchozí zlo seslaly. Sejanto nemohli pochopit, jak mohla být jejich silná říše tak snadno zničena o oni utrpěli takové ztráty. Domnívali

Vinařské střípky

Obrázek
Na mezinárodní degustaci Judgment of Montreal v Kanadě posuzovali odborníci nejlepší Chardonnnay z USA, Kanady, Francie (Burgundska) a Itálie. Asi trochu překvapivě zvítězilo víno v ceně asi 34 dolarů z malého kanadského vinařství Le Clos Jordanne . V této souvislosti se připomíná dopad podobné degustace, která před 33 lety nastartovala zájem o kalifornský Cabernet Sauvignon a Chardonnay, které byly tehdy označeny za lepší než ty z Francie, i když to mnohé znalce šokovalo. Že by Evropa začala ustupovat Novému světu? Moldávie má obrovské problémy s odbytem vína. Pomalu se blíží další vinobraní a na skladech je ještě obrovské množství nenalahvovaného vína. Uvažuje se, že by bylo vyvezeno v této podobě a využito k destilaci na tvrdý alkohol, dále na výrobu džusů, octa apod. Na londýnské aukci Sotheby´s se objeví vína z Bordeaux , jaká ještě dosud Francii neopustila. Jedná se o staré a velmi staré ročníky Chateau Cheval Blanc (1900-1995), špičkových vín ze Saint Emilionu . Za nejlepší

Terakotová armáda 1

Obrázek
Informace o celém pohřebním komplexu zde (předchozí část). Terakotová armáda je pohřbena ve třech obrovských podzemních objektech, vzdálených asi 1,5 km od pyramidy. V tom největším je hlavní armáda, seřazená v útočné formaci, s pěchotou, jezdci a válečnými vozy. Zajímavostí jsou boční řady, otočené proti případnému útoku z křídla, a podobně i zadní řada chrání před nenadálým útokem zezadu. V další jámě je zřejmě jakási záloha, připravená k protiútoku. Velmi zajímavá je i třetí jáma, která představuje štáb armády. Vojáci drželi původně v rukou funkční zbraně, ty jim byly ale brzy po dokončení ukradeny. Vše není ještě zdaleka vykopané, odhaduje se, že celkově se jedná asi o 8 000 vojáků. Z různých fotografií si asi každý vojáky představuje v hnědé "hliněné" barvě, oni ale, podobně jako starořecké sochy, byly všichni původně barevní. Tyto barvy sice přečkaly více než dva tisíce let, ale po vykopání se během pár okamžiků rozpustily. Jen místy se zachovaly zbytky. Nutno ještě do

Pohřební komplex prvního císaře Číny

Obrázek
Sjednotitel a první císař Číny Čchin Š´chuang-ti si během svého života nechal vybudovat obrovský pohřební komplex, který co do nákladů i počtu nasazených pracovníků předčil i pověstnou Cheopsovu pyramidu. Stavělo ho mezi léty 246-210 př. n. l. 700 000 lidí . Ve všeobecném povědomí je jeho terakotová armáda , považovaná za osmý div světa. Ta je ale jen částí celého monumentu. Ústřední stavbou byla vlastní hrobka, ve které byla kromě sarkofágu i jakási plastická mapa Číny ze zlata, s řekami z rtuti a hvězdami z drahokamů. To celé bylo chráněno systémem důmyslných pastí. Většina těch, kteří tajemství hrobky znali, byla pohřbena s císařem. Podobně i ty ženy, které mu nedaly děti. Hrobku kryla hliněná pyramida 115 metrů vysoká, obehnaná dvojitou hradbou s branami a věžemi. Šlo tedy o jakési pohřební město s pyramidou uprostřed. Popis této vlastní hrobky známe ze staročínských záznamů, ale archeologický průzkum zde ještě ani nezačal. Jestli se toho někdy dočkáme, mohly by tam být nepředstav

Vína s jižním sluncem

Obrázek
Tato doma koštovaná vína jsou vesměs jižního původu: ze Středomoří, Rumunska, Kavkazu a Austrálie. Monica di Sardegna 2006 Denominazione di origine controllata., Sardinie , Itálie. Jedno z typických sardinských vín, jehož jméno nepřipomíná nějakou místní krásku, ale mnichy, kteří ho původně pěstovali. Obsah alkoholu 13 %, hezká rubínová barva, vyšší viskozita. Vzhledem i lehkou ovocnou vůní dost připomíná povedený Modrý Portugal, liší se ale v chuti. V ní cítím višně, třísloviny jsou výraznější. Víno je šťavnaté, dobře pitelné, dochuť kratší až střední. Dal jsem mu 7 bodů z deseti možných. Nero d´Avola 2006 Indicazione geografica tipica, Sicílie. Víno s tímto původem, ovšem výrobce je německý, Peter Mertes, Bernkastel-Kues. Je označené jako biovíno. Obsah alkoholu 13,5 %. Barva je velmi tmavá až do černa, jak napovídá název. Vůně dosti výrazná, těžší, tmavé ovoce, čokoláda. V chuti třešňový kompot, poměrně plné. Dochuť středně dlouhá, velké usazeniny na dně. Dostalo 7,5 bodu. Domaine

Kaganát Kimaků

Obrázek
Kimakové byli zřejmě alespoň částečně potomci Čchu-mu-kunů , jednoho z kmenů středoasijských Hunů skupiny kmenů Čchu. Ti byli v 7. století důležitou součástí Západoturkutského kaganátu a patřili do svazu Dulu . V polovině 7. století, když se kaganát rozkládal, odkočovali do stepí severozápadně od Altaje do oblastí kolem Irtyše. Zde se začalo formovat jádro nového kmenového svazu. V čele byl vládce s titulem šad-tutuk . V polovině 8. století, po vzniku říše Ujgurů , sem z Altaje přicházejí další kmeny, které se staly důležitou součástí nové říše - Kypčakové . Jejich původ opět není úplně jasný, ale jejich předky byli pravděpodobně Sejanto , jeden z kmenů, patřících mezi Telesky . Kimakové ale hrají nadále vedoucí úlohu a říše se tedy nazývá po nich. Od 2. poloviny 8. století, po rozpadu říše Modrých Turků , se začíná kimaksko-kypčacká koalice rychle rozšiřovat dokonce ve třech směrech: na jih k Sedmiříčí , na jihozápad k Syr-darje a na západ k Uralu (tímto směrem se šířili Kypčakové).

Moderní luddité

Obrázek
V počátcích kapitalismu se nejprve v Anglii a potom i v jiných zemích objevili tzv. luddité , dělníci ničící stroje, o nichž se domnívali, že jim berou práci. V současné době se ve Francii objevila velmi radikální skupina vinařů CRAV (Výbor pro vinařskou akci), používající podobné, vskutku neortodoxní metody boje proti evropským reformám vinařství a konkurenci. Nevyhýbá se ani ničení a paličství. ( viz též ). Organizace existuje už dva roky a je známá svým ultimatem vládě a prezidentovi, kde vyzývá k tomu, aby se vinařství stalo jednou z priorit jejich činnosti. Nejaktivněji vystupuje v Languedocu, kde se problémy francouzského vinařství projevily nejmarkantněji: krize z nadprodukce, tvrdá konkurence z Itálie, Španělska a Nového světa. Tito vinaři tvrdí, že vzít do rukou zbraně je donutilo to, že vláda ignoruje jejich potíže a neřeší otázku levného dovozu cizích vín. Dále dokazují, že každá láhev australského nebo amerického vína je bombou, ničící bohatou kulturu výroby vína v Evropě.

Říše Sejanto. Další ze zapomenutých.

Obrázek
Konfederace Sejanto vznikla ve 2. polovině 4. století n. l. ve stepích západně od Ordosu . Vytvořily ji dva kmeny - Se (Sir) a Janto . Janto byl hunský kmen, který do této oblasti přikočoval v 50. letech 4. století pod vedením vládce Chalatou . Krátce poté byli ale podrobeni svými sousedy, kmenem Se. Ti vybili vládnoucí rody Janto a zbytek kmene ovládli. Nový název jim dali čínští historikové, kteří mechanicky spojili oba názvy. Vlastním jménem si zřejmě říkali Sirové , nicméně čínské označení je běžnější. Protože byli Sejanto později počítáni k Teleskům , dá se předpokládat, že k nim mohl patřit i původní kmen Se.V čele nového uskupení stála dynastie Ilter (Ilitu) , která pak vládla až do poloviny 7. století. Všichni Teleskové se stali nejprve vazaly Žuan-žuanů (Avarů), od 2. poloviny 6. století, po vzniku Turkutského kaganátu , byli Sejanto součástí této říše. Po rozdělení kaganátu na přelomu 6. a 7. století podléhali západoturkutským kaganům . Byli ale poddanými velmi problematic

Odhalování padělaného vína pomocí analýzy DNK

Obrázek
Identifikace pomocí DNK už nebude jen pro zjišťování totožnosti osob v kriminalistice, ale začíná být využívána i ve vinařství. Jednak ke zjišťování původu a příbuzenství různých odrůd, ale nově by to mohlo sloužit i k odhalování padělků a jiných podvodů. To alespoň tvrdí odborníci z amerického centra výzkumu DNK APDNK. Je možné odhalit jednotlivé ingredience, odrůdu i původ hroznů. Je vytvářena databáze genotypů jednotlivých odrůd révy vinné a to pak půjde využít například pro zjištění, že do drahého vína bylo přidané určité množství lacinějších komponentů. Naopak, poctiví producenti mohou pomocí nové technologie potvrdit autentičnost svých kvalitních vín. Dalším místem, kde by se novinka mohla začít využívat, jsou i celnice.

Karlukové. Zapomenutá říše.

Obrázek
Karlukové byli kočovným kmenem, náležejícím k turecké větvi altajských jazyků . První zmínky o nich jsou z 5. století, kdy byli označováni jako Bulakové nebo Uč-Karlukové , což znamenalo, že se tehdy jednalo o svaz tří kmenů. Kočovali mezi Altajem a východními břehy jezera Balchaš.Vůdce měl titul elterbeg. V 6.-8. století byli závislí na Turkutech a Modrých Turcích . V roce 742 se během bojů proti Modrým Turkům vytvořila na krátký čas říše, tvořená koalicí Basmalů, Ujgurů a Karluků , která sehrála rozhodující roli při likvidaci bývalých vládců stepi. V čele této nové říše byl vládce Basmalů s titulem kagana, zbylí dva vůdcové dostali titul jabgu ( Karlukové tento titul vyslovovali džabgu ). Oba se ale brzy proti kaganovi spojili a už v roce 744 vládu Basmalů svrhli. Vedoucí úlohu ve stepi pak měli na sto let Ujgurové . Karlukové prováděli dočasně samostatnou politiku, využili současného rozkladu další středoasijské mocnosti - Türgešů a 746 obsadili bohatou oblast Sedmiříčí , kde s