Příspěvky

Zobrazují se příspěvky z říjen, 2019

Genetická historie lidstva. 5. Šíření Indoevropanů

Obrázek
První vpády Indoevropanů na Balkán začaly asi před 6 000 lety. V té době bylo ve stepích výrazně chladnější klima, pastevci hledali lepší podmínky, teplejší pastviny. Na Balkáně se tehdy objevují kultury, které mají smíšený charakter a obsahují již R1a a R1b pastevců. Část staršího obyvatelstva ustupuje do oblasti tripolské kultury , která žila ve východních Karpatech a měla již poměrně velká centra městského typu jako např. Cucuteni nebo Tripolje. Zde došlo k zřetelnému nárůstu počtu obyvatel a poté k rozšiřování jejího areálu k Dněpru, rozsídlení po Ukrajině, kde se nově objevují haploskupiny G2a, I2a1, E1b1b, J2, a T1a. V této době ještě Indoevropané neměli bronzové zbraně a nebyli schopní vyvinout takový tlak, tudíž je kultury v Karpatech a na Dunaji mohly dočasně zastavit. Zároveň R1a úspěšně a bez větších problémů pronikla z lesostepí do střední Evropy, do Polska a do Pobaltí, kde ještě nebyly zemědělské kultury, schopné obrany. Díky tomu se indoevropský lid šňůrové keramiky moh